HOME   KUNSTENAARS  EXPOSITIE   PUBLICATIE   CONTACT   LINKS

Kurdish Artist

Welkom voor De hoop van kleur, Kleurrijke Koerden.

De pijnlijke  gebeurtenis van de  afgelopen  jaren door religie, politiek en economie heeft heel veel negatieve invloed gehad vooral op de  mensen uit  het Midden-Oosten. De Koerdische gemeenschap is een van de verschillende gemeenschappen van deze mensen die een toevlucht hebben genomen tot en een thuis hebben gevonden in Nederland.

We reeds sinds enige jaren bezig met een poging om een Koerdische kunst vereniging op te richten en  om op  een andere manier een mooie en positieve kant van de Koerdische gemeenschap in Nederland te laten zien en om op deze wijze ook te werken aan het  integreren en ontwikkelen van de Koerdische gemeenschap in de Nederlandse maatschappij naast en met Nederlandse mensen.

Onze kunst heeft tot doel een boodschap van en voor een gelukkige mensheid: vrede en liefde, te gebruiken door alle nationaliteiten in Nederland.
Iedere kunstenaar van deze groep Koerdische kunstenaars is professioneel beeldend kunstenaar en heel actief met zijn  kunst. Elk kunstenaars heeft een uitgesproken eigen stijl en als collectief passen zij in die zin prima in het Post Moderne tijdperk.

Het geschilderde werk van deze kunstenaars is door het heldere en volle kleurgebruik stilistisch met elkaar verbonden. Voor hen geven de kleuren uitdrukking aan de hoop op nieuw leven, zoals de natuur kleurrijk is aan het begin van de lente. Tevens worden de kunstenaars verbonden door een gezamenlijke thematiek, waarbij hun Koerdische afkomst een hoofdrol speelt. Hun werk is te zien als een voertuig van het humanisme, met een sterke basis in het gedachtengoed van Zoroaster. Het doel van humaniteit is voor hen de acceptatie van de ander zoals deze is en wil zijn.
Tentoonstellingen die zijn gehouden van onze Koerdische kunstenaars groep, zeisn in deze link ( EXPOSITIE )KOERDISTAN is ruwweg acht à negen keer groter dan Nederland en strekt zich uit van oostelijk Turkije, noordoostelijk Syrië en noordelijk Irak tot ver in noordwestelijk Iran. Ongeveer 5000 jaar geleden worden de Koerden voor het eerst genoemd, maar uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het gebied al ruim 9000 jaar geleden bewoond werd. Tegenwoordig wonen er naar schatting tussen de 27 en 36 miljoen Koerden.
Het land van de Koerden werd in de 16e eeuw verdeeld tussen het Turkse en het Perzische rijk, maar de Koerden hebben altijd hun eigen cultuur weten te behouden, mede door de ontoegankelijkheid van het bergachtige gebied. Velen hebben de opzwepende Koerdische muziek gehoord en worden er
door geïnspireerd. Iedereen kent de prachtige traditionele kleding. Het is echter de reiziger die de dorpen en steden van Koerdistan zelf bezocht heeft, die beseft dat de Koerdische cultuur veel rijker is en veel meer te bieden heeft dan in stand gehouden tradities. In een omgeving waar koningen nooit
hebben kunnen aarden, is een cultuur van beweging ontstaan. Gekenmerkt door een eeuwigdurende zoektocht naar harmonie tussen mens en natuur: een onuitputtelijke bron van creativiteit.

HOME   KUNSTENAARS  EXPOSITIE   PUBLICATIE   CONTACT   LINKS


Copyright 2017 SIVAN Nederland